Mei 2011: Informatiesessies en intakes voor de opleiding "Interventies met assistentie van dieren" PDF Afdrukken E-mail

Tijdens de periode mei 2011 tot en met 30 september 2011 kan u inschrijven voor gratis informatiesessies (2 uur) over de opleiding "Interventies met assistentie van dieren". Meer informatie over de opleiding die ook dit jaar weer georganiseerd zal worden in Oot-Vlaanderen (België) en Heeze (Nederland) vindt u op deze website onder "vorming" en op de website www.lerenmetdieren.be onder "coaching".

 
Maart, mei 2011: Bijscholing voor ergotherapeuten "ergotherapie met assistentie van dieren (deel 1)" PDF Afdrukken E-mail

Organisator: Mevr. S. Molenberghs is ergotherapeute aan OBC Mastenhof (Brasschaat), stichter van Casanarius (www.casanarius.be) en verbonden aan het BIAAT als opleidingscoördinator en docent (www.lerenmetdieren.be)

Doelpubliek: Ergotherapeuten of studenten ergotherapie die willen weten hoe ze dieren kunnen inzetten ter versterking van de traditionele ergotherapie.

Onderwerp: Ergotherapeuten kunnen naast hun ergotherapeutische methodieken ervoor kiezen om voor bepaalde therapiedoelen dieren in te zetten ter ondersteuning van hun traditionele methodieken. Hoe men concreet dieren kan inzetten binnen het werkveld van de ergotherapie is voor vele therapeuten vaag. Weinig literatuur geeft hiervoor een duidelijk antwoord. Dit ligt enerzijds aan het feit dat er verschillende werkvormen bestaan en anderzijds aan het feit dat maar weinig ergotherapeuten in Vlaanderen op dit moment ook effectief werken met "animal-assisted occupational therapy". Vaak blijft "animal-assisted therapy" op dit moment dan ook beperkt tot bezoekjes van een dier aan een setting en het knuffelen/borstelen van dit dier. Uiteraard gaat het hier niet om ergotherapie met dieren, zoals velen spontaan zullen aanvoelen, omdat er geen therapiedoelen worden nagestreefd tijdens de sessies. De lezing geeft een antwoord op de vraag welke ergotherapeutische programma's met assistentie van dieren mogelijk zijn en analyseert deze via concrete case-studies uit de dagelijkse praktijk.

Datum: zaterdag 26 maart 2011 (Brasschaat), zaterdag 30 april (Laarne), zaterdag 28 mei (Brasschaat)

Plaats: Brasschaat, Antwerpen

Prijs: inschrijvingsgeld: 51 euro ( de inschrijvng is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld)

Informatie: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Uiterste datum van inschrijving: één week voor de lezing

 

 
S. Molenberghs wordt opleidingscoördinator PDF Afdrukken E-mail

Mevrouw S. Molenberghs wordt opleidingscoördinator voor het postgraduaat 'Werken met dieren in de zorg- en hulpverlening' te Heeze (Nederland).

Sinds 1 september 2010 is mevrouw S. Molenberghs opleidingscoördinator van de postgraduaatopleiding "Interventies met assistentie van dieren" te Nederland.  Deze opleiding is uniek op wereldvlak.  ze gaat namelijk uit van de veronderstelling dat IAD een multidisciplinair werkveld beslaat en dat het voor mensen die wensen te werken in IADs dan ook cruciaal is dat ze eerst binnen dit veld hun eigen plek vinden afhankelijk van hun vooropleiding en sterke kanten.

Binnen de opleiding krijgen deze elementen van holistisch en multidisciplinair werken een plaats via de 4 afstudeerrichtingen:
Major 1: Dierenbegeleider
Major 2: Therapie met assistentie van dieren of Animal-assisted therapy
Major 3: Onderwijs met assistentie van dieren of Animal-assisted learning
Major 4: Sociaal werk met assistentie van dieren

De opleiding (theorie en praktijk) wordt eveneens verzorgd door een multidisciplinair docententeam van psychologen, dierenverzorgers, veeartsen, biologen, ergotherapeuten, wetenschappers, ethologen, kunstenaars (o.a. samenwerking De Veerman, Antwerpen), etc. die hun visie op het werkveld uitdragen.

Casanarius werkt samen met het Postgraduaat voor de selectie, training en begeleiding van hun dieren.  Buiten deze facetten is ook het bewaken van het welzijn van de dieren voor de dierenbegeleider een zeer belangrijke taak.

Meer informatie over deze opleiding via www.lerenmetdieren.be.  Download de folder hier.  Inschrijven kan Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken .

 
Jaarboek voor Ergotherapie, jaargang 2010 PDF Afdrukken E-mail

Het jaarboek voor Ergotherapie 2010, voorheen Acta Ergotherapeutica Belgica, verschijnt binnenkort.  In deze uitgave heeft S. Molenberghs samengewerkt met L. Meers (UGent) en F.O. Ödberg (UGent) voor de realisatie van het artikel "Ergotherapie met assistentie van dieren.  Therapie op maat of mythe?".

Meer informatie over het jaarboek en het artikel kan je vinden via www.uitgeverijacco.be of www.ergotherapie.be

 
Casanarius werkt mee aan een onderzoek PDF Afdrukken E-mail

Gedurende het schooljaar 2010-2011 werkt Casanarius mee aan een onderzoek over het effect van ergotherapie met assistentie van dieren bij jongeren met gedragsproblemen.
(OLO, OBC Mastenhof, Brasschaat).

Na 2 jaar voorbereiding van de Border Collie Gemma en de ezeltjes Loes en Fien, is het eindelijk zover.  Ze kennen alles wat ze moeten weten om S. Molenberghs op een goede manier (= betrouwbaar, veilig en vanuit een goed welzijn) te kunnen assisteren tijdens haar sessies ergotherapie.

S. Molenberghs stond er bovendien voor open om haar TAD-sessies open te stellen voor de medewerking van 2 stagiairs I. Colman (Hogeschool Gent, richting: ergotherapie) en T. Capens (Universiteit Gent, richting: orthopedagogiek) die niet alleen mogen assisteren bij de wekelijkse sessies met de dieren, maar ook gegevens zullen verzamelen voor een wetenschappelijke studie.

Topic: effect van ergotherapie sessies met een border collie en 2 ezeltjes voor jongeren met gedragsproblemen.
Locatie: Universiteit Gent (België) - OLO, Departement OBC Mastenhof (Brasschaat, Belgium)
Studie: starts in oktober 2010
Deze studie is een samenwerking tussen: S. Molenberghs (OLO, Departement OBC Mastenhof, Brasschaat, Belgium); I. Colman (Hogeschool Gent, België); L. Meers (UGent, België); S. Normando (U. Padova, Italië); W.E. Samuels (C UNY, USA); F.O. Ödberg (UGent, België); C. Dekeyrel (Veerman, België).

 
Casanarius start TAD proefsessies in OBC Mastenhof (Brasschaat) PDF Afdrukken E-mail

1 september 2010 - Casanarius start TAD proefsessie in OBC Mastenhof (Brasschaat)

OBC Mastenhof (Brasschaat) is een observatie- en behandelingscentrum voor jongeren, jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar, met een gedrags- en/of emotionele problematiek al dan niet gecombineerd met een licht mentale handicap en/of epilepsie.  De jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben, o.a. door een lange hulpverleningsgeschiedenis, een mindere motivatie voor therapie ontwikkelt.  Er is nood aan specifieke methodieken tijdens de ergotherapie omwille van een combinatie van een lager IQ en bijkomende gedragsproblemen (bv. AD(H)D), waardoor de bestaande methodieken vaak onvoldoende zijn afgesteld op de doelgroep en ze er nog weinig door worden aangesproken.

Hun keuze voor therapie met assistentie van dieren (TAD of animal-assisted therapy), wordt gerealiseerd binnen de ergotherapiesessies onder leiding van BSc. S. Molenberghs (ergotherapeute).  het TAD programma bevat 3 actiepunten

  1. Het inzetten van een border collie tijdens traditionele ergotherapiesessies,
  2. Het inzetten van twee geselecteerde en getrainde ezels in traditionele ergotherapeutische methodieken,
  3. Het uitwerken van methodieken omtrent de symboliek van deze dieren.

Voor het opstarten van deze werking wordt er samengewerkt met cursisten van het postgraduaat.  Tijdens de periode 2007-2009 werden cursisten ingezet om de dieren voor te bereiden.

 
Oprichting Casanarius PDF Afdrukken E-mail

1 juli 2008 - Oprichting 'Casanarius' 

Casanarius is een ergotherapeutisch programma dat binnen het therapeutisch werken met dieren (TAD) een nieuwe invalshoek creëert.  De tradionele ergotherapie wordt verrijkt door een ezel of een hond, die tijdens de therapiesessies een assisterende rol krijgt.  Het programma wordt opgericht door Sofie Molenberghs.

Casanarius is een realisatie in samenwerking met Drs. L. Meers, M. Sc (Gastprofessor Postgraduaat HoGent; Wetenschappelijke medewerker Labo Ethologie, UGent).

De term Casanarius komt van het woord Asanarius (asinus = ezel), hetgeen afkomstig is van een Latijns gedicht uit de 15de eeuw; en de 'C' staat voor Canine (= hond).  Casanarius is dus een programma dat traditionele ergotherapie, onder leiding van een gediplomeerde ergotherapeut, wenst te vernieuwen door een ezel of hond in te zetten als medium tijdens de behandeling.  Zo wordt er een nieuwe invalshoek gecreëerd.  Dit zorgt ervoor dat jongeren (dertien - tot zestienjarige) een therapiesessie op een nieuwe manier kunnen beleven; de aandacht gedeeltelijk gefocust wordt op het dier in plaats van de cliënt, waardoor deze therapiesessie door deze laatste minder bedreigend ervaren wordt; en er een grote nieuwsgierigheid ontstaat doordat de drempel om mee te werken verlaagd wordt door in een nieuwe omgeving te werken.  Bovendien kan een dier een sterk motiverende factor zijn voor jongeren die therapie moe zijn.

Casanarius werkt samen met het Postgraduaat voor de selectie, training en begeleiding van hun dieren.  Buiten deze facetten is ook het bewaken van het welzijn van de dieren voor de dierenbegeleider een zeer belangrijke taak.

Bezoek Casanarius online via www.casanarius.be

 
Zoeken
Dankzij de steun van

Ga naar de Nederlandse website Proceed to the English website

Casanarius » Nieuws
Go to top of page