Casanarius start TAD proefsessies in OBC Mastenhof (Brasschaat)

1 september 2010 - Casanarius start TAD proefsessie in OBC Mastenhof (Brasschaat)

OBC Mastenhof (Brasschaat) is een observatie- en behandelingscentrum voor jongeren, jongens en meisjes van 6 tot 18 jaar, met een gedrags- en/of emotionele problematiek al dan niet gecombineerd met een licht mentale handicap en/of epilepsie.  De jongeren tussen de 12 en 18 jaar hebben, o.a. door een lange hulpverleningsgeschiedenis, een mindere motivatie voor therapie ontwikkelt.  Er is nood aan specifieke methodieken tijdens de ergotherapie omwille van een combinatie van een lager IQ en bijkomende gedragsproblemen (bv. AD(H)D), waardoor de bestaande methodieken vaak onvoldoende zijn afgesteld op de doelgroep en ze er nog weinig door worden aangesproken.

Hun keuze voor therapie met assistentie van dieren (TAD of animal-assisted therapy), wordt gerealiseerd binnen de ergotherapiesessies onder leiding van BSc. S. Molenberghs (ergotherapeute).  het TAD programma bevat 3 actiepunten

  1. Het inzetten van een border collie tijdens traditionele ergotherapiesessies,
  2. Het inzetten van twee geselecteerde en getrainde ezels in traditionele ergotherapeutische methodieken,
  3. Het uitwerken van methodieken omtrent de symboliek van deze dieren.

Voor het opstarten van deze werking wordt er samengewerkt met cursisten van het postgraduaat.  Tijdens de periode 2007-2009 werden cursisten ingezet om de dieren voor te bereiden.