Oprichting Casanarius

1 juli 2008 - Oprichting 'Casanarius' 

Casanarius is een ergotherapeutisch programma dat binnen het therapeutisch werken met dieren (TAD) een nieuwe invalshoek creëert.  De tradionele ergotherapie wordt verrijkt door een ezel of een hond, die tijdens de therapiesessies een assisterende rol krijgt.  Het programma wordt opgericht door Sofie Molenberghs.

Casanarius is een realisatie in samenwerking met Drs. L. Meers, M. Sc (Gastprofessor Postgraduaat HoGent; Wetenschappelijke medewerker Labo Ethologie, UGent).

De term Casanarius komt van het woord Asanarius (asinus = ezel), hetgeen afkomstig is van een Latijns gedicht uit de 15de eeuw; en de 'C' staat voor Canine (= hond).  Casanarius is dus een programma dat traditionele ergotherapie, onder leiding van een gediplomeerde ergotherapeut, wenst te vernieuwen door een ezel of hond in te zetten als medium tijdens de behandeling.  Zo wordt er een nieuwe invalshoek gecreëerd.  Dit zorgt ervoor dat jongeren (dertien - tot zestienjarige) een therapiesessie op een nieuwe manier kunnen beleven; de aandacht gedeeltelijk gefocust wordt op het dier in plaats van de cliënt, waardoor deze therapiesessie door deze laatste minder bedreigend ervaren wordt; en er een grote nieuwsgierigheid ontstaat doordat de drempel om mee te werken verlaagd wordt door in een nieuwe omgeving te werken.  Bovendien kan een dier een sterk motiverende factor zijn voor jongeren die therapie moe zijn.

Casanarius werkt samen met het Postgraduaat voor de selectie, training en begeleiding van hun dieren.  Buiten deze facetten is ook het bewaken van het welzijn van de dieren voor de dierenbegeleider een zeer belangrijke taak.

Bezoek Casanarius online via www.casanarius.be