Maart, mei 2011: Bijscholing voor ergotherapeuten "ergotherapie met assistentie van dieren (deel 1)"

Organisator: Mevr. S. Molenberghs is ergotherapeute aan OBC Mastenhof (Brasschaat), stichter van Casanarius (www.casanarius.be) en verbonden aan het BIAAT als opleidingscoördinator en docent (www.lerenmetdieren.be)

Doelpubliek: Ergotherapeuten of studenten ergotherapie die willen weten hoe ze dieren kunnen inzetten ter versterking van de traditionele ergotherapie.

Onderwerp: Ergotherapeuten kunnen naast hun ergotherapeutische methodieken ervoor kiezen om voor bepaalde therapiedoelen dieren in te zetten ter ondersteuning van hun traditionele methodieken. Hoe men concreet dieren kan inzetten binnen het werkveld van de ergotherapie is voor vele therapeuten vaag. Weinig literatuur geeft hiervoor een duidelijk antwoord. Dit ligt enerzijds aan het feit dat er verschillende werkvormen bestaan en anderzijds aan het feit dat maar weinig ergotherapeuten in Vlaanderen op dit moment ook effectief werken met "animal-assisted occupational therapy". Vaak blijft "animal-assisted therapy" op dit moment dan ook beperkt tot bezoekjes van een dier aan een setting en het knuffelen/borstelen van dit dier. Uiteraard gaat het hier niet om ergotherapie met dieren, zoals velen spontaan zullen aanvoelen, omdat er geen therapiedoelen worden nagestreefd tijdens de sessies. De lezing geeft een antwoord op de vraag welke ergotherapeutische programma's met assistentie van dieren mogelijk zijn en analyseert deze via concrete case-studies uit de dagelijkse praktijk.

Datum: zaterdag 26 maart 2011 (Brasschaat), zaterdag 30 april (Laarne), zaterdag 28 mei (Brasschaat)

Plaats: Brasschaat, Antwerpen

Prijs: inschrijvingsgeld: 51 euro ( de inschrijvng is pas definitief na betaling van het inschrijvingsgeld)

Informatie: Dit e-mail adres is beschermd door spambots, u heeft Javascript nodig om dit onderdeel te kunnen bekijken

Uiterste datum van inschrijving: één week voor de lezing